Uniwersytet Zielonogórski
kontakt | PL | EN

Regulamin studiów

Regulamin studiów - ważny od 1 października 2015 r. Regulamin obowiązuje studentów przyjętych na studia po 30 września 2012 roku.

Regulamin studiów na UZ – zgodnie z uchwałą nr 458 Senatu UZ z dn. 29.04.2015 r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku i ma zastosowanie do studentów przyjętych na studia po 30 września 2012 r.
pdf, 262K, 30/09/15, 4340 pobrań

Regulamin studiów doktoranckich - ważny od 1 października 2015 r. Regulamin obowiązuje studentów przyjętych na studia doktoranckie po 30 września 2012 roku.

Regulamin studiów doktoranckich na UZ - zgodnie z uchwałą nr 459 Senatu UZ z dn. 29.04.2015 r. wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku i obowiązuje doktorantów, którzy podjęli kształcenie na studiach doktoranckich po 30 września 2012 roku.
pdf, 234.2K, 30/09/15, 453 pobrań

Regulamin studiów - ważny od 1 października 2012 r. Regulamin obowiązuje studentów przyjętych na studia po 30 września 2012 roku.

Regulamin studiów - tekst jednolity wprowadzony uchwałą nr 522 Senatu UZ z dn. 25.04.2012 r.
pdf, 244.9K, 04/12/13, 9232 pobrań

Regulamin studiów - ważny od 1 października 2010 r. Regulamin obowiązuje studentów przyjętych na studia przed 1 października 2012 roku.

Regulamin studiów - tekst jednolity wprowadzony uchwałą nr 278 Senatu UZ z dn. 28.04.2010 r.
pdf, 148.7K, 04/12/13, 2759 pobrań

Regulamin studiów - ważny od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r.

Regulamin studiów - tekst jednolity wprowadzony uchwałą nr 50 Senatu UZ z dn. 28.01.2009 r.
pdf, 227.6K, 04/12/13, 694 pobrań

Regulamin studiów - sprzed 1 października 2006 r.

pdf, 197.3K, 04/12/13, 1076 pobrań
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Studenci > Regulamin studiów
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT